Echte Bakkers en BakkerijMonitor bezegelen samenwerking met ‘Echte Bakkers Index’

Stichting Echte Bakkersgilde en BakkerijMonitor hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van de samenwerking is dat ondernemers, aangesloten bij het Echte Bakkersgilde, deel gaan nemen aan de BakkerijMonitor en dat ze actiever gaan sturen op cijfers. Op basis van deze deelname wordt een Echte Bakkers Index ontwikkeld waarbij, voor deelnemers, te zien is wat de ontwikkeling is van de markt, de Echte Bakkers groep en de eigen vestiging(en). Daarnaast worden er workshops ontwikkeld die de ondernemer in staat stelt om adequaat bij te kunnen sturen. Actiever sturen op cijfers en kengetallen “Er is een enorme berg gegevens beschikbaar via diverse systemen, maar daar gebeurt eigenlijk te weinig mee. Wij willen van die berg aan data, op toegankelijke wijze hapklare informatie voorschotelen waar onze bakkers hun eigen prestaties kunnen benchmarken, aldus Geert Caniels (directeur Echte Bakkers Gilde) “Door inzicht te hebben in de veranderende markt zijn deelnemers aan de BakkerijMonitor in … Read More