Zondag openstelling zorgt voor verschuiving van Kerstomzet

Bij 55 procent van de deelnemende vestigingen aan de BakkerijMonitor werden op de zondag voor kerst de deuren geopend. Die zondagsopenstelling heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de zaterdagomzet is verschoven naar de zondag. Per saldo hebben deze bakkers over de periode van donderdag 21 tot en met zondag 24 december een omzetplus gerealiseerd van 10 procent (bij 10% meer transacties). Op de zaterdag was er echter een daling van de omzet waarneembaar van 13 procent. Volgens marktonderzoeker Friso Berghuis is hier uit af te lezen dat consumenten dankbaar gebruik maken van de zondagsopening. ‘We hebben hier wel te maken met een gemiddeld cijfer, en lokaal en regionaal kunnen daar wel verschillen in zitten’, aldus Berghuis.   2,5% meer omzet dan in 2016 Bakkers die hun winkel op zondag gesloten hebben, zagen in diezelfde periode hun omzet met 6 procent toenemen (bij 5% meer transacties). Op de zaterdag was … Read More

Sinterklaasomzet bij ambachtelijke bakkers fors gestegen

De ruim 325 bakkerswinkels die mee doen aan de BakkerijMonitor hebben hun Sinterklaasomzet zien stijgen met 6.4%. Deze stijging is deels veroorzaakt door een stijging van het aantal transacties met 1.8%. De besteding is gestegen met 4.5% en het aantal artikelen dat over de toonbank is gegaan steeg licht met 0.8%. Ook hier zien we duidelijk het effect van prijsstijgingen door o.a. een hogere (room)boterprijs. Over dezelfde periode is de omzet van alle artikelen gestegen met 3.9%. Deze stijging is veroorzaakt door 1.4% meer transacties, een stijging van de besteding van 2.5% en er werden 1.9% meer artikelen verkocht. Van alle omzet was 13.6% Sint-gerelateerd en dat was in 2016 nog 12.7%. “Omdat Sinterklaas dit jaar op dinsdag viel en vorig jaar op maandag hebben we wel te maken met verschuiving van de omzet. Meer mensen hebben Sinterklaas gevierd op de dag zelf t.o.v. vorig jaar en daar hebben bakkers … Read More