“BakkerijMonitor geeft ons als ‘local hero’ de juiste stuurinformatie om ons beleid aan te passen”

Inmiddels groeit de BakkerijMonitor gestaag door en hebben we de magische grens van 300 vestigingen gepasseerd. Elk weekend worden de cijfers van de deelnemende bedrijven geanonimiseerd verwerkt tot vergelijkingsgegevens. Na een aantal grondige analyses wordt er een toelichting gemaakt op de cijfers en ontvangt men op dinsdag de rapportages van de voorgaande week. In deze bijdrage neemt één van de deelnemende bakkers het woord om aan te geven wat de toegevoegde waarde van de BakkerijMonitor is op hun beleid.

Bakkerij van Keulen (12 vestigingen Tiel, Zaltbommel en ’s Hertogenbosch e.o.) doet al vanaf het vroege begin mee met de BakkerijMonitor en hebben gekozen voor de uitgebreidere weekrapportage.

“Wanneer de BakkerijMonitor binnenkomt via de email dan lezen we hem gelijk. We zijn als bedrijf er erg op gefocust, omdat we graag willen zien hoe wij het doen ten opzichte van de grote groep deelnemers, aldus Johan van t’Zelfde (Strategisch management) “Als MT/Directie evalueren we de cijfers van ons zelf en de ontwikkelingen van de markt en sturen er actief op. Dat is gaaf om te zien en bevestigd onze koers”

“Bij het evalueren zie je altijd kansen die je wilt benutten. We zagen bijv. vanuit de marktcijfers dat de categorie stukswerk aan het groeien was en wij bleven achter. Door ons te concentreren op die groep (o.a. aanpassing van assortiment en focus op koekenverkoop) zien we nu dat we marktconform en regelmatig zelfs boven de benchmark scoren. Daar doe je het voor!

Wekelijks gebruiken we de cijfers ook richting de medewerkers. Het doel is om hun inzicht te geven van de ontwikkelingen in de markt. Als ‘local hero’ wil je toch ook weten hoe je eigen prestaties zijn ten opzichte van de markt. Als wij, of één van onze winkels beter presteert dan de markt of de totale groep, dan gaan we niet achter over leunen, maar dan wil je nog steeds kijken waar verbeterpunten liggen. Ook als we het minder goed doen dan zet dat aan tot actie. Iedereen wil zien en weten waar verbeterpunten liggen. Stilstand is nog steeds achter uitgang….

De BakkerijMonitor geeft ons het inzicht om te weten aan welke knoppen we moeten draaien. Niet alleen vanuit ons eigen systeem Marti-Orbak, maar juist ook vanuit de BakkerijMonitor. Hun slogan is: Meten = Weten = Verbeteren maar ik plak daar graag nog het woord ‘= Rendement’ achter.