Workshop btw-onderzoek: heb nieuwe prijzen tijdig in beeld

Bakker-ondernemers moeten voor 1 december de nieuwe prijzen vanaf 1 januari 2019 in beeld hebben, want in december komt het er niet meer van. Denk nu alvast na over wat je gaat doen en wacht niet te lang. Dat was één van de tips die de deelnemers aan de workshop naar aanleiding van het btw-onderzoek gisteren meekregen. Een twintigtal bakkers bezocht de bijeenkomst die werd georganiseerd door Bakkerswereld, BakkerijMonitor en Bakkerij Support in De Schakel in Nijkerk. Friso Berghuis spreekt over calculeren tijdens workshop over btw-onderzoek. Vorige maand voerde Bakkerswereld samen met BakkerijMonitor en Bakkerij Support een onderzoek uit onder bakkers. Aanleiding voor dit onderzoek is de btw-stijging per 1 januari en de stijgende grondstofprijzen en loonkosten. Via een enquête wilden de partijen inzichtelijk maken waar de pijnpunten zitten en hoe bakkers hiermee omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat bakkers verwachten hun prijzen vanaf 1 januari 2019 te laten stijgen met 5,5 tot 6,3 procent. In … Read More

Impact verhoging van het lage BTW-Tarief

BTW Onderzoek 2018 Bakkerswereld, BakkerijMonitor en Bakkerij Support hebben het initiatief genomen tot het btw-onderzoek 2018 voor bakkerijondernemers. Het doel van het btw-onderzoek is het verzamelen en verschaffen van informatie, meningen en inzichten voor de deelnemende ondernemers. De initiatiefgroep hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de te nemen beslissingen voor de  individuele ondernemers Deelnemers ontvangen automatisch en gratis het rapport btw-onderzoek 2018. Een samenvatting van de resultaten zal worden gepubliceerd in vakblad Bakkerswereld. Individuele resultaten zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en nooit zonder expliciete toestemming worden gepubliceerd.  Onderstaande link betreft een rapport van de Rabobank.  Impact_verhoging_van_het_lage_btw-tarief

BakkerijMonitor: Gemiddelde besteding 2,3 procent in de plus

De deelnemers aan de BakkerijMonitor hebben de omzet t/m week 23 zien afnemen met een bescheiden 0,3 procent en dat bij 2,5 procent minder transacties. Ook uit de BakkerijMonitor blijkt dat de gemiddelde besteding hoger is dan het vorige jaar (+ 2.3 procent) Toch zijn het juist niet alleen prijsstijgingen die er voor zorgen dat de gemiddelde bestedingen hoger zijn. ‘We zien in de BakkerijMonitor dat bij 72 procent van de deelnemers er meer artikelen worden verkocht (+ 2.5 procent). Hierdoor stijgt de gemiddelde besteding, maar de gemiddelde prijs per artikel ligt gelijk aan die van vorig jaar € 3.09. Bij 43 procent van het aantal deelnemers zien we dat de gemiddelde prijs per artikel hoger is dan vorig jaar. Bij de andere 57 procent is dat dus lager. Een reden zou kunnen zijn dat er meer actiematige artikelen worden verkocht tegen een lagere gemiddelde prijs. Artikelen worden dan ingezet … Read More

Zondag openstelling zorgt voor verschuiving van Kerstomzet

Bij 55 procent van de deelnemende vestigingen aan de BakkerijMonitor werden op de zondag voor kerst de deuren geopend. Die zondagsopenstelling heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de zaterdagomzet is verschoven naar de zondag. Per saldo hebben deze bakkers over de periode van donderdag 21 tot en met zondag 24 december een omzetplus gerealiseerd van 10 procent (bij 10% meer transacties). Op de zaterdag was er echter een daling van de omzet waarneembaar van 13 procent. Volgens marktonderzoeker Friso Berghuis is hier uit af te lezen dat consumenten dankbaar gebruik maken van de zondagsopening. ‘We hebben hier wel te maken met een gemiddeld cijfer, en lokaal en regionaal kunnen daar wel verschillen in zitten’, aldus Berghuis.   2,5% meer omzet dan in 2016 Bakkers die hun winkel op zondag gesloten hebben, zagen in diezelfde periode hun omzet met 6 procent toenemen (bij 5% meer transacties). Op de zaterdag was … Read More

Sinterklaasomzet bij ambachtelijke bakkers fors gestegen

De ruim 325 bakkerswinkels die mee doen aan de BakkerijMonitor hebben hun Sinterklaasomzet zien stijgen met 6.4%. Deze stijging is deels veroorzaakt door een stijging van het aantal transacties met 1.8%. De besteding is gestegen met 4.5% en het aantal artikelen dat over de toonbank is gegaan steeg licht met 0.8%. Ook hier zien we duidelijk het effect van prijsstijgingen door o.a. een hogere (room)boterprijs. Over dezelfde periode is de omzet van alle artikelen gestegen met 3.9%. Deze stijging is veroorzaakt door 1.4% meer transacties, een stijging van de besteding van 2.5% en er werden 1.9% meer artikelen verkocht. Van alle omzet was 13.6% Sint-gerelateerd en dat was in 2016 nog 12.7%. “Omdat Sinterklaas dit jaar op dinsdag viel en vorig jaar op maandag hebben we wel te maken met verschuiving van de omzet. Meer mensen hebben Sinterklaas gevierd op de dag zelf t.o.v. vorig jaar en daar hebben bakkers … Read More

Wat ga jij morgen anders doen?

Nog even en we zwaaien het jaar 2017 uit en verwelkomen het jaar 2018. Daar zit jij als bakker wellicht nog helemaal niet aan te denken. Sinterklaas, de weken voor Kerst, de Kerstdagen zelf en als klap op de vuurpijl Oud & Nieuw. Wel of niet open op zondag. Wat gaan ‘we’ doen? Wat gaan ‘ze’ doen? Hoe 2018 gaat lopen weten we niet. Wel weet ik dat we een trend inzetten die voor de één gunstig is, maar voor de ander ook voor 2018 kopzorgen baart. Sturen op cijfers is en blijft cruciaal. Vandaag weten, morgen doen! Het afgelopen jaar Op basis van de gegevens van ruim 325 vestigingen in de BakkerijMonitor zien we t/m week 42 de volgende trends: Het aantal kassatransacties is licht gestegen met 0.25% Het aantal artikelen dat consumenten meenemen is gedaald van 2.27 naar 2.26 (-0.25%) De gemiddelde besteding van elke transactie is gestegen … Read More

Optimaliseren van assortiment niet eenvoudig

Het optimaliseren van het assortiment is veelal een zoektocht. De mooiste schatten liggen immers vaak onder water. Zoek jij de schat? Dan moet je wel bereid zijn er naar te duiken. Heb jij de lange adem om het vol te houden? Bakkers hebben in veel gevallen een te breed assortiment. Vanuit de BakkerijMonitor valt het op dat een gemiddelde bakker 550 unieke artikelen per jaar maakt, inclusief seizoensartikelen. Wanneer we die niet meetellen, dan rest ons nog gemiddeld 450 artikelen. En ja, dat is een gemiddelde. Afgelopen week sprak ik een bakker die zei: ‘Ik hik er al langer tegen aan, maar waar moet ik beginnen? Waar vind ik de schat? Velen gaan op zoek naar de schatten en denken dan direct aan de ‘image builders’, de streekproducten en de producten die onderscheidend zijn. ‘Die maak ik al jaren en daar kan mijn bedrijf niet zonder’, hoor ik vaak. Maar … Read More

Forse omzetstijging ambachtelijke bakkers in september 2017, maar…

…..noodzaak om te focussen neemt meer en meer toe. Onderscheidend zijn, een uitgekiend assortiment hebben, juiste kostprijscalculaties en methodes hanteren worden nog belangrijker in de ambachtelijke bakkerijsector. Lees onderstaande analyse gerust door, en bij vragen ben ik voor jou bereikbaar! Forse omzetstijging september De ambachtelijke bakkers die mee doen aan de BakkerijMonitor hebben in de afgelopen maand (september) hun omzet zien toenemen met 7.8%. Deze omzetstijging is onder andere veroorzaakt door een stijging van het aantal transacties met  2,3%. Er is een kleine daling waargenomen in het aantal artikelen dat verkocht is (-2.2% van 2.28 naar 2.24) De gemiddelde besteding stijgt met 5.4% van € 6.61 naar € 6.97. De gemiddelde stuksprijs is fors gestegen van € 2.87 naar € 3.09 (+7.8%) Enerzijds door dat de gemiddelde waarde van de verkochte artikelen is toegenomen (luxer) en anderzijds door het doorvoeren van prijsverhogingen. Derde kwartaal cijfers laten prijsverhogingen nog beter zien … Read More

“BakkerijMonitor geeft ons als ‘local hero’ de juiste stuurinformatie om ons beleid aan te passen”

Inmiddels groeit de BakkerijMonitor gestaag door en hebben we de magische grens van 300 vestigingen gepasseerd. Elk weekend worden de cijfers van de deelnemende bedrijven geanonimiseerd verwerkt tot vergelijkingsgegevens. Na een aantal grondige analyses wordt er een toelichting gemaakt op de cijfers en ontvangt men op dinsdag de rapportages van de voorgaande week. In deze bijdrage neemt één van de deelnemende bakkers het woord om aan te geven wat de toegevoegde waarde van de BakkerijMonitor is op hun beleid. Bakkerij van Keulen (12 vestigingen Tiel, Zaltbommel en ’s Hertogenbosch e.o.) doet al vanaf het vroege begin mee met de BakkerijMonitor en hebben gekozen voor de uitgebreidere weekrapportage. “Wanneer de BakkerijMonitor binnenkomt via de email dan lezen we hem gelijk. We zijn als bedrijf er erg op gefocust, omdat we graag willen zien hoe wij het doen ten opzichte van de grote groep deelnemers, aldus Johan van t’Zelfde (Strategisch management) “Als … Read More

‘Bent u vandaag vriendelijk geholpen?’

Klanten komen om verschillende redenen bij u. Voor de één is dat de kwaliteit van uw producten en voor de ander is dat de klantvriendelijkheid van uw personeel. Weer een andere klant komt voor het sociale praatje met de verkoopmedewerker of gewoon omdat hij dat al jaren doet. ‘Bent u vandaag vriendelijk geholpen?’ Voor mij als consument is klantvriendelijkheid (naast kwaliteit) een zeer belangrijke reden om naar een bakker te gaan. Producten kunnen van topkwaliteit zijn, maar met onvriendelijk personeel jaag je mij heel snel de winkel uit. It’s all about the (total) package. U kiest er als bakker zelf voor om consumenten zoals ik te bewegen om bij u te kopen. En dus moet u het ons niet alleen gemakkelijk maken en lekkere producten bereiden, maar het moet ook een feestje zijn om in de winkel te worden geholpen. Uiteindelijk loop ik naar buiten met maar één woord in … Read More