Echte Bakkers en BakkerijMonitor bezegelen samenwerking met ‘Echte Bakkers Index’

Stichting Echte Bakkersgilde en BakkerijMonitor hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van de samenwerking is dat ondernemers, aangesloten bij het Echte Bakkersgilde, deel gaan nemen aan de BakkerijMonitor en dat ze actiever gaan sturen op cijfers. Op basis van deze deelname wordt een Echte Bakkers Index ontwikkeld waarbij, voor deelnemers, te zien is wat de ontwikkeling is van de markt, de Echte Bakkers groep en de eigen vestiging(en). Daarnaast worden er workshops ontwikkeld die de ondernemer in staat stelt om adequaat bij te kunnen sturen.

Actiever sturen op cijfers en kengetallen

“Er is een enorme berg gegevens beschikbaar via diverse systemen, maar daar gebeurt eigenlijk te weinig mee. Wij willen van die berg aan data, op toegankelijke wijze hapklare informatie voorschotelen waar onze bakkers hun eigen prestaties kunnen benchmarken, aldus Geert Caniels (directeur Echte Bakkers Gilde) “Door inzicht te hebben in de veranderende markt zijn deelnemers aan de BakkerijMonitor in staat om bij te sturen. Vooral daar waar het gaat om assortimenten, bij-verkoop en de ontwikkeling van de overige kengetallen. Op basis van de trends die de BakkerijMonitor inzichtelijk maakt gaan wij meer activiteiten ontplooien die de bakker verder helpen, want dat is nu eenmaal onze core business”

Anonimiteit gewaarborgd

“Dat het Echte Bakkersgilde gekozen heeft voor deelname aan de BakkerijMonitor is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling”, aldus Friso Berghuis (Eigenaar BRICC / BakkerijMonitor) “Met deze stap verwachten we binnen afzienbare tijd door te kunnen groeien van de huidige 240 vestigingen naar meer dan 300 vestigingen. De anonimiteit van de data is nooit een punt van discussie geweest. Het Echte Bakkers Gilde heeft (en wil) geen toegang tot individuele cijfers van welke deelnemer dan ook, en dus ook niet van haar eigen Echte Bakkers. Hiermee is de anonimiteit voor elke deelnemer gewaarborgd en blijft de vertrouwelijkheid van de gegevens hoog in het vaandel staan.

Nieuwe koppelingen

Ondernemende bakkers die gebruik maken van de bakkerijsoftware van Fritec (Ingenieursbureau Prompt) kunnen sinds october van dit jaar ook aansluiten op de BakkerijMonitor. Eind november wordt de koppeling met de WeightManager van Lenstra Informatica opgeleverd. “Met beide koppelingen kunnen we, naast de reeds bestaande koppeling met Marti-Orbak Software, nog meer bakkers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de BakkerijMonitor”, besluit Friso Berghuis. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 daar nog twee koppelingen bij gaan komen. Op de website van BRICC (www.bricc.nl) is meer informatie te vinden over de BakkerijMonitor.

Neem voor aanvullende informatie contact op met Geert Caniels van Stichting Echte Bakkersgilde (0317- 424342) of Friso Berghuis (BRICC) (friso@bricc.nl of 06 18 51 44 89)