Masters in Bakery Business

‘Met Masters in Bakery Business beter inspelen op veranderingen’

Marieke Mijnen is met het traject gestart om samen met Vincent Nollen een strategie voor de langere termijn vast te leggen. ‘We wilden bewuster nadenken over hoe wij als organisatie goed en bewuster kunnen inspringen op veranderingen die op allerlei vlakken plaats vinden. Op de bakkerij laten we ons vaak te veel leven door de waan van de dag’, legt ze uit. ‘Daarnaast was ik benieuwd naar wat wij zouden kunnen leren van elkaar en de verschillende onderwerpen, zodat wij ons nog beter voor kunnen bereiden op de toekomst van onze bakkerij.’ Het traject heeft ze als heel erg leerzaam ervaren. ‘We hebben prettige en open gesprekken met andere bakkersondernemers gevoerd, waarbij ik zeker geleerd heb van hun inzichten en ervaringen. Een belangrijke constatering die ik heb gedaan is dat regelmatige focus zorgt voor rust en resultaat. Tevens is deze focus belangrijk om in de toekomst keuzes te maken die ervoor zorgen dat je als bedrijf efficiënter en met meer rendement succesvol kunt zijn. Met een duidelijke strategie en concrete doelen zorg je voor betere resultaten en meer werkplezier. Dat was niet nieuw voor mij, maar wel goed om weer bij stil te staan!’


Sjaak Bosch, Meesterbakker van Iersel te Tilburg:

Ergens in januari van 2018 kwam Friso Berghuis voor de eerste keer bij mij op de koffie met het verhaal over Masters in Bakery Business, hierna MBB. Vanuit ons contact via zijn BakkerijMonitor waar wij in meelopen, informeerde hij naar mijn interesse voor een soort opleiding als deze beoogt. In eerste instantie was ik wat terughoudend; ‘er zijn zoveel initiatieven’; ‘vind de tijd maar’; ‘misschien weet ik het meeste wel’….enfin zo nog meer bezwaren op voorhand.

Toch wist Friso mij te overtuigen en met name door de insteek dat het op onderdelen serieus die diepte in zou gaan met daarbij de visie en ervaring van gelijkgestemde filiaalbakkers uit de branche en juist dat heeft mij over de streep getrokken om toch deel te nemen aan de eerste editie van MBB.

Na de kick-off door Reinier Heijenberg en Friso in februari van 2018 en de eerste lijst van deelnemers was ik toch echt zeer curieus geworden en heb ik mij definitief aangemeld voor deze compact MBA-opleiding. De opleiding startte in juni en ging van start met de module “Strategie”…een inspirerende docent, slechts zijdelings bekend met de bakkersbranche, hield ons een glasheldere spiegel voor en legde ons op speelse manier vragen voor die de bovenkamer al direct deed kraken. De toon was gezet en het beeld van weer in de schoolbankjes zitten veranderde direct naar op het puntje van je stoel zitten om over deze materie na te denken, dit zonder gêne omdat je ook de naaste collega’s er mee ziet worstelen. De lesdagen zijn goed ingedeeld met een intro door Reinier, op onderdelen een gastdocent en waar mogelijk de vertaalslag van Friso naar onze bedrijven.

Dynamisch, concreet en buitengewoon leerzaam. Na de module Strategie volgde o.a. financieel, Operations, Innovatie, HR, categorie management, logistiek etc. Elk van de onderdelen om niet over uitgesproken te raken, dus ook tijdens de lunch en na de lesdag zijn daar menig gesprekken over gevoerd tussen de collega’s onderling. Om al hetgeen behandeld wordt te kunnen gebruiken zijn de presentaties die nagezonden worden zeer praktisch, evenals het feit dat er per onderdeel een tweede persoon mee mag komen per bedrijf. Tussen de collega’s onderling ontstaat een heel fijne band omdat iedereen wel iets van zichzelf blootgeeft en anderen denken mee in jouw vraagstukken. Tijdens de eindpresentaties durft eenieder dan ook gewoon zijn verhaal af te steken met daarin verwerkt wat we tezamen geleerd hebben. Reinier en Friso bedankt voor dit goeie initiatief!  Ik wens alle deelnemers van Masters in Bakery Business tweede editie veel plezier toe!