Sinterklaasomzet bij ambachtelijke bakkers fors gestegen

De ruim 325 bakkerswinkels die mee doen aan de BakkerijMonitor hebben hun Sinterklaasomzet zien stijgen met 6.4%. Deze stijging is deels veroorzaakt door een stijging van het aantal transacties met 1.8%. De besteding is gestegen met 4.5% en het aantal artikelen dat over de toonbank is gegaan steeg licht met 0.8%. Ook hier zien we duidelijk het effect van prijsstijgingen door o.a. een hogere (room)boterprijs. Over dezelfde periode is de omzet van alle artikelen gestegen met 3.9%. Deze stijging is veroorzaakt door 1.4% meer transacties, een stijging van de besteding van 2.5% en er werden 1.9% meer artikelen verkocht. Van alle omzet was 13.6% Sint-gerelateerd en dat was in 2016 nog 12.7%.

“Omdat Sinterklaas dit jaar op dinsdag viel en vorig jaar op maandag hebben we wel te maken met verschuiving van de omzet. Meer mensen hebben Sinterklaas gevierd op de dag zelf t.o.v. vorig jaar en daar hebben bakkers van kunnen profiteren door een langere verkoopperiode, aldus Friso Berghuis van de BakkerijMonitor. “Om een zuiver beeld te creëren is ervoor gekozen om 5 december als uitgangspunt te nemen en daar 14 verkoopdagen vanaf te halen. In beide gevallen hebben we dan te maken met twee weekenden waarin de vrijdag/zaterdag en zondagen vallen”

Voor 2018 blijven het mooie en uitdagende tijden. In het afgelopen jaar hebben deelnemers goed kunnen sturen op feitelijke vergelijkingscijfers. We zien steeds vaker dat er bakkers zijn die aan de juiste knoppen weten te draaien als het gaat om meer klanten, meer besteding en dus een hogere omzet.  Ook voor 2018 staan we graag klaar om bakkers van het juiste advies te voorzien.

Bron: www.bakkerijmonitor.nl

Meer weten over deelname? Als bakker of leverancier? Stuur een mail naar friso@bakkerijmonitor.nl